English VersionHome

Company Profile

Products
Custom Peptide

Antibody

Services

Jobs

News


 

多肽客户委托合成 | 多肽合成价目表 肽矩阵 |多肽库 | 药物多肽 化妆品多肽 | GMP多肽 | 订购

药物多肽

请注意:下列部分多肽在某些国家的使用受有限制;  标注 "*"  符号产品仅供研究使用,不可直接用于人体

 
Product Name Cas No.
醋酸阿拉瑞林 79561-22-1
醋酸安替肽

112568-12-4

醋酸阿肽地尔

40077-57-4

β-淀粉样多肽(1-42)  
醋酸血管紧张素 58-49-1
醋酸卡贝缩宫素 37025-55-1
CJC-1295 Acetate  
醋酸促肾上腺皮质激素释放因子 86784-80-7
醋酸依来多辛 69-25-0
醋酸精加压素 113-79-1
布雷默浪丹; 醋酸PT-141* 32780-32-8
三氟醋酸比伐芦定 128270-60-0
醋酸德舍瑞林 57773-65-5
醋酸去氨加压素 16789-98-3
醋酸依降钙素 60731-46-6
 醋酸夫替瑞林 38234-21-8
醋酸恩夫韦地 159519-65-0
依非巴肽 148031-34-9
醋酸艾塞那肽 141758-74-9
盐酸胰高血糖素 16941-32-5
醋酸人胰高血糖素样肽-1 106612-94-6
醋酸戈那瑞林 71447-49-9
醋酸生长激素释放肽-2 158861-67-7
醋酸生长激素释放肽-6 87616-84-0
醋酸海沙瑞林 140703-51-1
醋酸亮丙瑞林 53714-56-0
醋酸赖加压素 50-57-7
美拉诺坦 II* 121062-08-6
醋酸人脑利钠肽 114471-18-0
醋酸奥曲肽 83150-76-9
醋酸促肾上腺素释放因子(人) 83930-13-6
醋酸催产素 50-56-6
醋酸鸟氨酸加压素 3397-23-7
醋酸普兰林肽 196078-30-5
醋酸脾脏五肽 105184-37-0
醋酸胰泌素 17034-35-4
醋酸舍莫瑞林 86168-78-7
醋酸生长抑素 38916-34-6
醋酸特立帕肽

52232-67-4

醋酸替可克肽  

16960-16-0

醋酸伐普肽

103222-11-3

醋酸特利加压素 14636-12-5
醋酸胸腺肽α1 62304-98-7
醋酸胸腺肽β4 77591-33-4
醋酸曲普瑞林 57773-63-4
醋酸齐考诺肽 107452-89-1

 

 

最新更新日期:2010年2月5日 
©1998-2010 吉尔生化(上海)有限公司版权所有  Email: webmaster@glschina.com

沪ICP备05005650号